SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLME İLE İLGİLİ DUYURU
02.01.2018

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLME İLE İLGİLİ DUYURU

Kapsamda olan istekliler, 
Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1dilekçeyi de eklemek suretiyle 11.01.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüz personel birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda İstenilecek Belgeler:

1-5 adet vesikalık fotoğraf.

2-3 Adet Güvenlik Soruşturması veArşiv Araştırması Formu

*Bu form kesinlikle daktilo veya bilgisayar ile doldurulacaktır.

*Bu formun her nüshasına fotoğraf yapıştırılacaktır.

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir.(E-devletten SGK sicil tescil ve hizmet dökümü belgesi)

Not: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23.05.1998, erkekler için 23.05.1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 01.01.1974, erkeklerde 01.04.1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihten sonra ise doğum tarihi kadınlarda 01.04.1968, erkeklerde 01.04.1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.

4- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınacaktır.)

5-Nüfus Cüzdanı (Aslı)
6-Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah)